kozak_pravdorub (kozak_pravdorub) wrote in ru_polit,
kozak_pravdorub
kozak_pravdorub
ru_polit

Спасение Украины в том, чтобы понять, что настоящий патриотизм сейчас - это сепаратизм!

Наші ЗМІ та увесь у цілому інформаційний простір намагаються створити для нас картинку того, що війна - це круто, це красиво, це геройство. Мовляв, он на Донбасі погані терористи, будь лицарем світла і крутим хлопцем - їдь звільняти Україну від нечисті. Це цілком продуманий розумними дядьками крок, такий собі психологічний гачок, який чіпляє багатьох.
Усі ми надивилися фільмів, там завжди усе так красиво показують. Хто не мріяв таємно, десь усередині, що колись вдало складуться обставини і можна буде у дві руки мочити злочинців, вершити правосуддя. Звичайно, це набагато цікавіше, ніж у рідному осточортілому вже селі чи місті, де лише безвихідь, сірість, злидні, кожного дня ти ходиш на нудну і нікому не потрібну роботу. Навіть, якщо умови у декого трохи кращі, все одно мало в кого вони можуть позмагатися за захопленням, адреналіном та цікавістю зі "священною" роллю героя-лицаря-захисника Вітчизни. Ще й камуфло тобі дали, такий красивий став, статний, мов Шварцнеггер, Сталлоне чи Дольф Лунгрен. Можна ходити з автоматом, від тебе буде віяти брутальністю та вольяжністю, дівчата заглядатимуться - ми ж усі знаємо, що їх усе таке просто з розуму зводить. Стаєш "кіборгом", про вас пісні співають, по ТБ можуть показати, сфотографувати, прямо знаменитим можешь стати. Скажіть, гарно медійники попрацювали, щоб створити для нас таку привабливу наживку! Швидкий шлях до успіху, сходи у небо. Нічого особливо робити не треба, не те, що в мирний час, - скільки для цього треба зусиль докласти...

І про яку Україну ви мені розказуєте? Про які високі ідеї? Як можна їхати "захищати Донбас від агресора-сусіда", коли важ самих же навчили ненавидіти місцеве населення і називати тупим бидлом, колорадами і ватниками. Зброєю та насиллям не принудиш до єдинства, а лише отримаєш запеклий спротив, і пропорційно інтенсивності вашого наступу буде зростати потужність протидії. І важливо тут ще те, що непомітно навіть для самих себе, наші співгромадяни, українці, таким чином дозволяють політиці та війні вбивати людину і усе людське у них самих же.

І як я вже неодноразово казав - агов, люди, яка війна??? Ми живемо у ті часи, коли можна про все розмовляти, все обговорювати. Якщо наші політики не йдуть на цей крок, це означає одне - війна їм вигідна, а ви потрібні у якості гарматного м'яса й іграшкових солдатиків, що відволікають увагу, поки провертаються масштабні фінансові злочинні схеми. "Це справедлива війна з ворогом, що прийшов на нашу землю, тому це вже наслідки, а не причини", - скажете мені ви...

Ще давньогрецькі філософи, роздумуючи на цю тему, дійшли знаєте яких висновків? Коли війна вимушена і дійсно справедлива - та, що має за мету захист невинни і опір агресору - вона характеризується деякими важливими ознаками:

- починати подібного роду війну може лише легітимна влада. Навряд чи Порошенко, який тільки-но всівся у президентське крісло після Майдану, мав моральне право штовхати країну у криваву м'ясорубку.
- ті, хто починають справедливе визволення, зазвичай головною метою ставлять задачу якомога швидче досягти миру, щоб звести кількість жертв до мінімуму. Військові дії у такому випадку є вимушеними, проводяться неупереджено, без особливих емоцій, і звістно ж ненависть та бажання помсти, коли тільки-но війна починається, теж мінімальні. Якось роздута піар-кампанія у ЗМІ, спрямована на якомога яскравіше виставлення проросійських сил майже слугами Сатани, вказує на зовсім протилежні причини АТО. Людей цілеспрямовано програмували на ненависть до сусідів та тих, хто їм симпатизує, щоб потім швиденько та без особливих зусиль мобілізувати солдатиків.
- і ще одну важливу характеристику зараз зачеплю - тягар війни має бути адекватним економічному стану країни. Як можна було стартувати "антитерорестичну операцію", військову операцію, коли економіка країни була вже на той момент у плачевному стані? Ви думаєте, вони про це не знали? Чи що настільки люблять Україну, що вирішили потім орієнтуватися, зважаючи на обставини, бо найперше - єдність держави??? Смішно. Бабло вони роблять на смертях українського народу, на руйнуванні нашої України. Для цього усю цю кашу і заварили. Це ми тут керуємося високими матеріями, що вони навчилися вміло використовувати, а вони тупо роблять гроші. Оце правда, не думаю, що для когось нова, але від того навряд чи менш неприємна.

У кожного є вихід. Бойкотуй мобілізацію, піднімай своїх друзів за нещастям, їхніх родичів та матерів влаштовувати бунти, привертай увагу громадськості, не бійся, що затаврують сепаратистом. Якщо вас буде багато, шанси на успіх операції зростають. Не дозволяй олігархам та дядькам з товстими гаманцями розводити тебе як дурня та використовувати. Тобі хочеться мати на руках кров невинних людей? Бойкотуй мобілізацію, не їдь до АТО! Якщо в тебе дійсно болить серце за Україну, ти повинен щось робити. І ти не один у таких сумнівах і у такій важкій ситуації.

Наша реальність спотворена, поняття підмінили і перекрутили. Бо найбільша любов до України і щирий адекватний і нормальний патріотизм - це насправді те, що зараз таврують сепаратизмом і тероризмом. Отака правда, малята!

[Перевод на русский]

Наши СМИ и всё в целом информационное пространство пытаются создать для нас картинку, что война - это круто, это красиво, это геройство. Мол, вон на Донбассе плохие террористы, будь рыцарем света и крутым парнем - езжай освобождать Украину от нечисти. Это вполне продуманный умными дядями шаг,такой себе психологический крючок, который цепляет многих.

Все мы насмотрелись фильмов, там всегда всё так красиво показывают. Кто не мечтал тайно, где-то внутри, что когда-нибудь удачно сложатся обстоятельства, и можно будет в две руки валить злодеев, вершить правосудие. Конечно, это гораздо интереснее, чем в родном осточертелом уже селе или городе, где только безнадёга, серость, бедность, каждый день ты ходишь на скучную и никому не нужную работу. Даже если условия у некоторых получше, всё равно мало у кого они могут побороться по восторженности, адреналину и интересом со "священной" ролью героя-рыцаря-защитника Родины. Еще камуфло тебе дали, такой красивый стал, статный, как Шварцнеггер, Сталлоне или Дольф Лунгрен. Можно ходить с автоматом, от тебя веет брутальностью и вольяжностью, девушки будут заглядываться - мы же все знаем, что их все такое просто с ума сводит. Становишься "киборгом", о вас песни поют, по ТВ могут показать, сфотографировать, прямо знаменитым можешь стать. Скажите, хорошо медийники поработали, чтобы создать для нас такую привлекательную наживку! Быстрый путь к успеху, лестница в небо. Ничего особо делать не надо, не то, что в мирное время - сколько для этого надо усилий приложить.
И о какой Украине вы мне рассказываете? О каких высоких идеях? Как можно ехать "защищать Донбасс от агрессора-соседа", когда ведь самих же научили ненавидеть местное население и называть тупым быдлом, колорадоми и ватниками. Оружием и насилием не принудить к единству, а только получишь ожесточенное сопротивление, и пропорционально интенсивности вашего наступления будет расти мощность противодействия. И важно здесь еще то, что незаметно даже для самих себя, наши сограждане, украинцы, таким образом позволяют политике и войне убивать человека и все человеческое в них самих же.
И как я уже неоднократно говорил - эй, люди, какая война ??? Мы живем в то время, когда можно всё говорить, всё обсуждать. Если наши политики не идут на этот шаг, это означает одно - война им выгодна, а вы нужны в качестве пушечного мяса и игрушечных солдатиков, отвлекающих внимание, пока проворачиваются масштабные финансовые преступные схемы. "Это справедливая война с врагом, который пришел на нашу землю, поэтому это уже последствия, а не причины", - скажете мне вы...
Еще древнегреческие философы, раздумывая на эту тему, пришли знаете к каким выводам? Когда война вынужденная и действительно справедливая - такая, целью которой является защита невинных и сопротивление агрессору - она ​​характеризуется некоторыми важными признаками:
- начинать подобного рода войну может только легитимная власть. Вряд ли Порошенко, который только сел в президентское кресло после Майдана, имел моральное право толкать страну в кровавую мясорубку.
- те, кто начинают справедливое освобождение, обычно главной целью ставят задачу как можно скорей достичь мира, чтобы свести количество жертв к минимуму. Военные действия в таком случае являются вынужденными, проводятся беспристрастно, без особых эмоций, и, естественно, ненависть и желание мести, когда только война начинается, тоже минимальные. Потому раздутая пиар-кампания в СМИ, направленная на как можно более яркое выставление пророссийских сил почти слугами Сатаны, указывает на совершенно противоположные причины АТО. Людей целенаправленно программировали на ненависть к соседям и тем, кто им симпатизирует, чтобы потом быстро и без особых усилий мобилизовать солдатиков.
- и еще одну важную характеристику сейчас затрону - бремя войны должно быть адекватным экономическому положению страны. Как можно было стартовать "антитерорестичну операцию", военную операцию, когда экономика страны была уже на тот момент в плачевном состоянии? Вы думаете, они об этом не знали? Или настолько любят Украину, что решили потом ориентироваться по обстоятельствам, так как первоочередно - единство государства??? Смешно. Бабло они делают на смертях украинского народа, на разрушении нашей Украины. Для этого всю эту кашу и заварили. Это мы здесь руководствуемся высокими материями, которые они научились умело использовать, а они тупо делают деньги. Вот правда, не думаю, что для кого-то новая, но от того вряд ли менее неприятная.
У каждого есть выход. Бойкотируй мобилизацию, поднимай своих друзей по несчастью, их родственников и матерей устраивать бунты, привлекай внимание общественности, не бойся, что заклеймят сепаратистом. Если вас будет много, шансы на успех операции растут. Не позволяй олигархам и дядям с толстыми кошельками разводить тебя как дурака и использовать. Тебе хочется иметь на руках кровь невинных людей? Бойкотируй мобилизацию, не едь в АТО! Если у тебя действительно болит сердце за Украину, ты должен что-то делать. И ты не один в таких сомнениях и в такой тяжелой ситуации.
Наша реальность искажена, понятия подменили и перекрутили. Потому самая большая любовь к Украине и искренний адекватный и нормальный патриотизм - это в действительности то, что сейчас клеймят сепаратизмом и терроризмом.

На початку особливо видно і відчувається, наскільки Порошенко - дешева і бездарна актрисулька... Не вірю!Subscribe

promo ru_polit april 1, 2020 00:00
Buy for 80 tokens
Пройдите обучение и получите пакет акций стоимостью до 25 000 ₽. Подробности по ссылке на сайте Тинькофф.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments