o4ko_lyashko (o4ko_lyashko) wrote in ru_polit,
o4ko_lyashko
o4ko_lyashko
ru_polit

Пора валить или пора работать?

Суждено ли сбыться нашей европейской мечте?

Может быть когда-нибудь. Но сейчас европейцы все больше разочаровываются в украинцах как в европейском народе. Несмотря на все заявления президента и представителей отечественного МИД, обещанный безвизовый режим ожидается теперь не ранее следующего года. Если, конечно, он когда-нибудь будет ратифицирован.


Да и с визами дело не намного лучше. За прошлый год Украинцы [Spoiler (click to open)]получили рекордное количество отказов от европейских консульств в получении шенгенских виз. Что уж говорить, если наши лучшие европейские друзья - поляки - уже не очень рады видеть нас у себя. Я даже не говорю о введении более жестких норм на выдачу тех же шенгенов и нежелание предоставлять временный приют. Дело дошло уже до бытового уровня. Можно вспомнить случаи избиения украинских студентов в польских учебных заведениях. А вот на днях в одном из баров города Быдгощ хозяин ввел запрет на посещение заведения украинцами. Произошло это после того, как несколько наших соотечественников устроили там драку.

Посторонним украинцам «В»То есть сейчас есть тенденция, что к нам в Европе начинают относиться так же как к беженцам с Ближнего Востока, Африки или Афганистана, хотя нет уверенности, что нас там хоть кто-то ждал вообще. Кто в этом виноват? Конечно, у меня нет однозначного ответа. С одной стороны в Европе достаточно болезненно стоит вопрос мигрантов и брать на себя бремя из (сотен) тысяч украинцев никто не хочет. С другой стороны - наша уверенность в том, что "запад нам поможет" становится уже гипертрофированной и мы начинаем считать, что в Европе нам кто-то чем-то обязан. А это, конечно же, не так. И если мы не изменим наше отношение, в том числе - и на государственном уровне, то есть опасения, что наша европейская мечта так и останется мечтой навсегда. Хотя, на мой взгляд, европейская мечта должна воплощаться в качественном улучшении жизни, а не в банальной фразе "Пора валить".Чи суджено збутися нашій європейській мрії?

Може колись. Але зараз європейці дедалі більше розчаровуються в українцях як в європейському народові. Попри всі заяви президента та представників вітчизняного МЗС, обіцяний безвізовий режим очікується тепер не раніше наступного року. Якщо, звісно, його хоч колись буде ратифіковано.

Та й з візами справа не набагато краща. За минулий рік українці отримали рекордну кількість відмов від європейських консульств щодо отримання шенгенських віз. Що вже казати, якщо наші чи не найбільші європейські друзі - поляки - вже не дуже раді бачити нас у себе. Я навіть не згадую про введення більш жорстких норм на видачу тих же шенгенів та небажання надавати тимчасовий притулок. Справа дійшла вже до побутового рівня. Можна згадати випадки побиття українських студентів у польських навчальних закладах. А от днями в одному з барів міста Бидгощ господар ввів заборону на відвідування закладу українцями. Сталося це після того, як кілька наших співвітчизників влаштували там бійку.

Тобто зараз є тенденція, що до нас в Європі починають ставитися так само як до біженців з Близького Сходу, Африки чи Афганістану, та й нема впевненості, що на нас там хоч хтось чекав взагалі. Хто в цьому винен? Звісно, у мене немає однозначної відповіді. З одного боку в Європі досить болюче стоїть питання мігранів і брати на себе тягар з (сотень) тисяч українців ніхто не хоче. З іншого боку - наша впевненість в тому, що "захід нам допоможе" стає вже гіпертрофованою і ми починаємо вважати, що в Європі нам хтось чимось зобов'язаний. А це, звісно ж, не так. І якщо ми не змінимо наше ставлення, в тому числі - і на державному рівні, то є побоювання, що наша європейська мрія так і залишиться мрією назавжди. Хоча, на мій погляд, європейьска мрія повинна втілюватись в якісному покращенні життя, а не в банальній фразі "Пора валить".


Tags: Евросоюз, Майдан, Украина
Subscribe

promo ru_polit апрель 1, 2020 00:00
Buy for 80 tokens
Пройдите обучение и получите пакет акций стоимостью до 25 000 ₽. Подробности по ссылке на сайте Тинькофф.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments