o4ko_lyashko (o4ko_lyashko) wrote in ru_polit,
o4ko_lyashko
o4ko_lyashko
ru_polit

Кому в Украине жить хорошо?

Кто как считает - Украина богатая страна или бедная?

Вопрос интересный. С одной стороны, судя по количеству дорогих машин, элитной недвижимости, всяких бутиков и другого хлама, можно понять, что деньги в стране есть. А вот когда спускаешься в метро, ​​или отезжаешь немного от центра

, то мнение меняется на противоположное. Ну, то есть, понятно, что в стране денежных знаков достаточно много, вот только хватает их не на всех.

В общем, официально в Украине сейчас насчитывается 683 миллионеры. Это на 3% больше чем в прошлом году. Ну понятно - в стране война, каждый зарабатывает как может.

А пока одни зарабатывают право на кусок земли кровью и потом в АТО, наши дорогие депутаты уже давно имеют нефиговое количество различной недвижимости и е***и они в ж*** это АТО и нас вместе с ним.

Тут чувачок из президентского БПП представил декларацию, в которой указано, что он вместе с семьей владеет тридцатью объектами недвижимости. Ну правильно, лучшее - детям.

e91004c8df3543763df37a5ba374acf5.i632x421x486.jpeg

Нет жилья? Спроси меня почему)


А "Обозреватель" запилил тут небольшую инфографику с депутатскими автомобилями.
131f0efb7f22e7576cf8f24d68.jpg

Ну ладно, слугам народа можно простить небольшие слабости. У них жизнь и так тяжелая, надо же постоянно эти кнопки давить, вставать при исполнении гимна, сражаться с оппонентами, блокировать трубуну. Короче, работают не жалея живота своего, самоотверженно и упорно.

Наш дорогой премьер, которого сейчас очень старательно защищают "патриоты" из конторы Юры Стеця, тоже не абы-как приложил свою лапку к перераспределению народного имущества (конечно в свою пользу). На том же "Обозревателе" вышел материал-расследование о премьерской недвижимость и происхождении его состояния. Хорошая книжка, интересная, ага.

В общем, как говорили в одном телесериале "Мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют". Потому что где же еще можно увидеть такую ​​"гармонию" между доходами и социальной ответственностью? В то время, когда рядовые граждане платят налоги, занимаются волонтерством, и тянут лямку по-полной, наши уважаемые толстосумы продолжают пилить бюджет на тендерах и откатах. И рассказывать о светлом европейском будущем, которое придет, пожалуй, вместе с ранее обещанным коммунизмом.

[Оригинал]Хто як вважає - Україна багата країна чи бідна?

Питання цікаве. З одного боку, судячи з кількості дорогих машин, елітної нерухомості, всяких бутиків та іншого хламу, можна зрозуміти, що гроші в країні є. А от коли спускаєшся до метро, або від'їжджаєш трохи від центру, то думка змінюється на протилежну. Ну тобто, зрозуміло, що в країні грошових знаків досить багато, то тільки вистачає їх не на всих.

Загалом, офіційно в Україні зараз налічується 683 мільйонери. Це на 3% більше ніж було торік. Ну то понятно - в країні війна, кожен заробляє як може.

А доки одні заробляють право на шматок землі кров'ю і потом в АТО, наші любі депутати вже давно мають ніхуйову кількість різної нерухомості і їбали вони в сраку те АТО і нас докупи.

Тут чувачок з президентского БПП виклав декларацію, в якій вказано, що він разом із сім'єю володіє тридцятьма об'єктами нерухомості. Ну правильно, найкраще - дітям?

Не маєш де жити? Спитай мене чому)

А "Обозрєватєль" зробив тут невеличку інфографіку із депутатськими автомобілями.

Ну ладно, слугам народу можна пробачити невеличкі слабкості. В них життя і так тяжке, треба ж постійно ті кнопки тиснути, вставати під час виконання гімну, битися із опонентами, блокувати трубуну. Карочє, працюють не шкодуючи себе, самовіддано та заповзято.

Наш любий прем'єр, якого зараз дуже старанно захищають "патріоти" з контори Юри Стеця, теж неаби-як приклав свою лапку до перерозподілу народного майна (звісно на свою користь). На тому ж таки "Обозревателе" вийшов матеріал-розслідування про прем'єрську нерухомість і походження його статків. Хароша книжка, інтєресна.

В общем, як казали в одному телесеріалі: "Ми живьом в самой прєкрасной странє, а всє остальниє страни нам завідують". Бо де ж ще можна побачити таку "гармонію" між статками та соціальною відповідальністю? В той час, коли пересічні громадяни сплачують податки, займаються волонтерством, та тягнуть лямку по-повній, наші шановні товстосуми продовжують пиляти бюджет на тендерах та відкатах. І розповідати про світле європейське майбутнє, яке прийде, мабуть, разом із раніше обіцяним комунізмом.


Tags: Евросоюз, Украина
Subscribe

promo ru_polit april 1, 2020 00:00
Buy for 80 tokens
Пройдите обучение и получите пакет акций стоимостью до 25 000 ₽. Подробности по ссылке на сайте Тинькофф.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments